zabit - bax: hərbi

zahiri - bax: xarici ² (zahiri)

Zaqatala - daktil

zal

zalım - bax: qəddar

zaman - bax: saat ² (müddət)

zarafat

zavallı - bax: acımaq

zavod - bax: fabrik

zayzeytun

zədə - bax: faciə

zəfər - bax: qələbə

zəhər

zəhmət, zəhmətkeş - bax: çalışqan

zəifzəifeşitmə

zəka - bax: ağıl

zəlzələzəmanət

zəmi - bax: plantasiya

zənbil - bax: səbət

zəncirzəng

Zəngilan - daktil

zəngin - bax: varlı

zərbə

Zərdab - daktil

zərər - bax: faciə

zərərçəkən - bax: faciə

zərərverici

zərif, zəriflik - bax: incə, incəlik

zəruri - bax: lazım

zibil - bax: çirk, çirkli

zibilqabı

zirək - bax: aktiv

zirvə - bax: uca

ziyafət - bax: banket

ziyalı - bax: alim

ziyan - bax: faciə

zorakılıq zökəmzövq almaq

zülm - bax: qəddar

zülmətzürafə