üçüç yüzüçbucaqüçümüz

üçün - bax: görə

üfüq

ülvi - bax: saf

ümid

ümidsizlik - bax: inamsızlıq

ümumi

ünsiyyət - bax: assambleya

ünvan

ürək - bax: könül

ürəkbulanmasıürəksıxıntısı

ürkək, ürkmək - bax: diksinmək

üslub - bax: tərz

üstəgəl - bax: müsbət

üstündə

üsul - bax: metod

üsyan

üşümək - bax: soyuq

ütü

üz - bax: çöhrə

üzgünüzməküzr istəməküzüküzümüzv