tabe olmaq

tabut - bax: dəfn etmək

tacTacikistan

taxıl - bax: buğda

Tailandtaksi

tale - bax: yorulmaq, yorğun

talış

Talış - daktil

tam

tamamlamaq - bax: bitirmək ¹

tamaşa

tanınmış - bax: məşhur

tanış olmaqtanktapançatapmaq

tapşırmaq - bax: məsələ

tarazlıq - bax: balans ²

tarix

tarla - bax: plantasiya

tas - bax: ləyən

tavatavan

teatr - bax: tamaşa

texnika, texnologiyatelefonteleqramteleskoptelevizortennis

terapevt - bax: həkim

terminal

termometr - bax: hərarət

terrorçutez-tez

tezdən - bax: erkən

təbaşir

təbəqə - bax: qat

təbiət - bax: hava

təbil - bax: nağara

təbliğattəbrik etməktəchizattəcilitəcili yardımtəcrübə

tədqiq etmək - bax: araşdırmaq

tədricəntəəccüb, təəccüblənmək

təftiş - bax: audit

təhqir etmək

təhlil - bax: analiz ²

təhlükə, təhlükəlitəhsiltəxirə salmaq

təxliyə - bax: evakuasiya

təxribat - bax: provokasiya

təxribatçı - bax: diversant, diversiya

tək

təkəbbür - bax: forsetmə

təkəbbürlü - bax: lovğa

təkər

təkid - bax: inad

təkliftəkrar, təkrarlamaqtəqaüd, təqaüdçü

təqdimat - bax: göstərmək

təqib etmək - bax: izləmək

təqvimtələb etmək

tələbə - bax: abituriyent

tələsmək

təlim - bax: seminar

təlimatçı - bax: instruktor

təmin etmək

təminat - bax: təchizat

təmir

təmiz, təmizləmək - bax: saf

tənbəl

təndir - bax: çörək

tənəffüs ¹ - bax: fasilə

tənəffüs ² - bax : nəfəs almaq

tərtərbiyətərcümə, tərcüməçi

tərəfdaş - bax: ortaq

tərəzi - bax: balans ²

tərifləməktərk etmək

Tərtər - daktil

tərztəsdiqləməktəslim olmaqtəsvir

təsvir etmək - bax: çəkmək ²

təşəbbüs

təşəkkür - bax: çox sağ ol

təşkilattətiltəvazökar

təyyarə - bax: aviasiya

təyyarəçi - bax: pilot

təzətəzyiq

tırtıl - bax: qurd ²

tısbağatibb

tibb bacısı/qardaşı- bax: sanitar

ticarət - bax: biznes

ticarət mərkəzi - bax: mağaza

tikan

tikə - bax: parça ²

tikinti - bax: inşaat

tikmək ¹ (bina)tikmək ² (paltar)

tilov - bax: qarmaq

timsahtirajtitrəmək

toxum - bax: buğda

toxumaqtoqquşmaq

tonqal - bax: alov

toptor

torba - bax: kisə

torpaqtort

Tovuz - daktil

tovuzquşutoytoyuqtoztozsoran

töhmət - bax: cəza

Tövrat

tövsiyə etmək - bax: məsləhət

traktortramvaytranslyasiya

treninq - bax: seminar

tribuna ² - bax: kürsü

tribuna ² - bax : auditoriya

triumf - bax: qələbə

trolleybustufan

tullamaq - bax: atmaq

tullanmaq - bax: hoppanmaq

tuman (alt paltarı)

tumarlamaq - bax: sığallamaq

turist, turizmturş, turşututtutmaq

tüfəng - bax: snayper

tük

tülkü - bax: hiyləgər

tündtüpürcəktürkTürkiyəTürkmənistantütək