maarif

maaş - bax: əməkhaqqı

maddə ¹ (qanunun bəndi)maddə ² (məcəllə)maddimagistrmağaramağazamahiyyətmahnımakaronmaqnitmaqnitofonmalamaliyyələşdirməmanat

maneə, mane olmaq - bax: barrikada

manikürmaraq, maraqlı

maral - bax: ceyran

marka

market - bax: mağaza

martmasamasaj

Masallı - daktil

maska

maşın - bax: avtomobil

matros - bax: dənizçi

mavimaymayakmayemaykamebelmedalmehmanxanamexanikaMeksikameşə

metal - bax: dəmir

metodmetrmetro

meydan - bax: mərkəz

meymunmeyvəməcbur etmək

məcəllə - bax: maddə ²

mədəmədənmədəni, mədəniyyətməğlub, məğlubiyyət

məhəbbət - bax: eşq

məhkəmə

məhsul - bax: bar ²

məhv etmək

məxaric - bax: xərc

məxfi - bax: konfidensial

məkanməktəbməktub

məqam - bax: an

məqsədməlhəm (balzam)

məlumat - bax: informasiya

məmulatməmur (dövlət qulluqçusu)mən, mənəmənamənbə

mənfəət ¹ - bax: maraq

mənfəət ² - bax : gəlir

mənfi (minus)mənimmənimsəmək ¹ (anlama)mənimsəmək ² (ələkeçirmə)mənzilmərkəzmərtəbəməruzə

məsafə - bax: distansiya

məscidməsələməsələnməsləhət (tövsiyə)

məsləhətləşmə - bax: konsilium

məsuliyyətməşğul, məşğul olmaqməşhurməşq

mətanətli, mətin - bax: iradəli

mətbəx

mətbuat - bax: qəzet

mətn

məzənnə - bax: kurs ¹

məzuniyyət

mikrob - bax: bakteriya

mikrofonmikroskopmikser

miqdar - bax: kəmiyyət

miqrasiya - bax: köçürmə

milçəkmillimilyardmilyon

mimika - bax: emosiya

minMingəçevirminimum

minnətdar, minnətdarlıq - bax: çox sağ ol

misalmismarmişar

mitinq - bax: boykot

mobil telefonmodernMoldovamonitorinqMonqolustan

monoloq - bax: məruzə

morjmotormotosiklet

möhkəm - bax: bərk

möhürmövzu

Murovdağ - daktil

musiqi - bax: mahnı

muzeymüalicəmüasirmüavin

mübadilə - bax: barter

mübahisə - bax: debat

mübarizəmüdafiəmüdaxilə

müddət - bax: saat ²

müdirmüdrikmüəllimmüəssisə

müfəttiş - bax: audit

mühafizə

müharibə - bax: cəbhə

mühasib

mühazirə - bax: məruzə

mühəndis

mühüm - bax: əhəmiyyətli

müxtəlif - bax: çeşid

mükafat - bax: bonus

müqavilə - bax: kontrakt

müqavimətmüqəddəs

münaqişə - bax: konflikt

münsif - bax: jüri

müntəzəm - bax: daim

müraciət

mürəbbə - bax: cem

mürəkkəbmüsadirə

müsafir - bax: qonaq

müsahibə - bax: intervü

müsbət

müsibət - bax: faciə

müstəqil - bax: azad

müstəntiqmüşahidə

müvəffəqiyyət - bax: xoşbəxtlik

müvəqqətimüzakirə